Vad är sufism?  |  Definition av sufism  |  Ordlista

Denna ordlista är endast avsedd att ge en kort förklaring av några av de mer okända ord och referenser som visas på denna webbplats. För en mer omfattande förklaring av de tekniska termer och metaforer, hänvisas läsaren till Sufi Symbolism serien av Dr Javad Nurbakhsh. Denna sammanställning omfattar 16 delar och är en gedigen tolkning av mystiska bildspråk om den Älskade samt innehåller diskussioner kring många grundläggande begrepp och termer i sufiska tankar och skrifter.

 • adab:

  I vanlig användning, anständighet, etikett, regler för beteende eller uppförande. I sufism, hänvisar adab till en uppförandekod som bör iakttas av lärjungen för att han ska kunna vara i harmoni med alla människor, hela tiden.

 • baqa:

  Början av resan in i Gud, som följer efter tillståndet fana, resan till Gud. Fana innebär slutet på den andliga vägen (tariquat).

 • darvish:

  Det persiska ordet betyder "fattig", och används av sufier för att markera den självvalda fattigdomen. I detta avseende är inte varje sufi en darvish, inte heller varje darvish en sufi.

 • ziker (engelska: dkhir):

  Ett ord som används i meditation, motsvarande det indiska mantra. Ziker ges av shejk eller Mästaren och är ett Guds namn som överförs till lärjungen under initieringen (notera: en alternativ stavning för Ziker är zekr).

 • fana:

  Jagets förintande i Gud (maqham), är den andliga stationen som innebär slutet på den andliga vägen (tariqat), resan mot Gud.

 • kaba (engelska: ka´aba):

  Guds hus i Mecka och målet för den muslimska pilgrimsresan (haj).

 • khaneqah (engelska: khaniqah):

  Det persiska ordet för sufiers samlingplats.

 • perfekt människa (insani kamil):

  En individ som har blivit fri från styrning av det "befallande självet" (nafs-e ammareh), vilket är den sida av det omedvetna som driver människan att tillfredsställa sina djuriska, sexuella och aggressiva instinkter.

 • möjligt varande :

  I den islamiska filosofin, kallas Gud för "den nödvändiga existensen", då Guds varande endast beror på sig själv. Detta till skillnad från oss andra som är beroende av Gud för vår existens. Vi har därför endast ett "möjligt varande".

 • qiblih:

  Riktningen som muslimer ber till Gud, dvs mot kaba.

 • rend (plural, rendan):

  I vanliga användning, en skurk, festprisse eller en utsvävande person. I sufi terminologi avser rend en person som döljer sitt inre tillstånd så fullständigt att han uppfattas som en vanlig person trots att han helt har slutfört den andliga vägen. Termen betyder också en sufi som har förmågan att se in i andras hjärtan och därför aldrig blir lurad av någon. En rend är också herre över sina egna manifestationer så att han kan välja viket intryck han ska ge, hur han ska uppenbara sig.

 • andlig fattigdom (faqr):

  En känsla av att vara missnöjd med sig själv och behövande, i kombination med en önskan om att vilja nå perfektion.

 • tavern of ruin (kharabat):

  En anan term för khanegah. Sufier går regelbundet till kharabat för att få stöd, inspiration och vägledning för att orka vandra vidare på den andliga vägen.

Spotlight

Sufi Journal