Vår orden  |  Utövande  |  Sociala principer

Anledningen till att Nimatullahi Sufi orden blev så utbredd och populär under Shah Nimatullahs tid berodde främst på hans inställning till sufism och på hans karismatiska personlighet. Stora Mästare i orden har sedan dess fortsatt hans metod av att integrera det sociala livet i det andliga.

Nedan beskrivs några viktiga sociala och etiska aspekter samt vissa regler och föreskrifter för ordens andliga center, khaneqa:

 • Orden godtar inte självisolering utan uppmuntrar delaktighet med andra. Det finns dock vissa undantag då en individ blir ombedd att spendera tid i avskildhet, då som en slags terapi för personen för att återfå sin psykiska hälsa.
 • Orden motsäger sig all användning av hasch och andra beroendeframkallande medel.
 • Sufin ska aktivt delta i samhället, exempelvis med ett yrkesliv.
 • Sufin bör inte klä sig på ett sätt som drar uppmärksamhet till sig.
 • Sufin accepterar och känner varm respekt för andra människors etiska och religiösa uppfattning. Sufin är vänlig mot alla Guds varelser.
 • Mästaren och våra shejker accepterar och vägleder alla som är genuint sökande och avvisar därför inte någon.
 • Orden praktiserar främst användandet av ziker i hjärtat framför metoden av verbalt, högt ziker.
 • Orden förespråkar fred, gemenskap och jämlikhet. Exempelvis mellan män och kvinnor.
 • Sufin föredrar att leva ett enkelt liv utan fokus på pengar och materiell välfärd.
 • Orden ställer inga krav på avgifter eller betalning men donationer accepteras.
 • Jämställdhet råder i khaneqa, den personliga friheten är viktig. Varje darvish har sin egen väg, utveckling och universum.

Utdrag från The Path: Sufi Practices av Dr. Javad Nurbakhsh


Andra artiklar i detta ämne

 • Andlig Metod

  Den andliga metoden för Nimatullahi orden bygger på fyra principer: Erinran om Gud (ziker), kontemplation (fikr), meditation (muraqiba), och självrannsakan (muhasiba).
  Läs mer

 • Principer för Vägen

  Den grundläggande principen för den sufiska Vägen bygger på upplevelser av Verkligheten. Sufier anser Verkligheten vara "det absoluta varandet, det absoluta ljuset, den absoluta skönheten och absolut kärlek".
  Läs mer

 • Välgörenhetsarbete

  Nimatullahi Order är baserad på broderskap och jämlikhet för alla människor, med en genuin respekt för alla religioner i världen. Filosofin vilar på kärlek och tjänande till mänskligheten, oavsett religion, kultur eller nationalitet.
  Läs mer

Spotlight

Sufi Journal