Vår orden  |  Historia  |  Vägens mästare

Sufi order genom tiderna är som grenarna i ett enda träd av kärleksfull vänlighet. Det innebär att om en order förnekar eller förkastar en annan, slår det endast tillbaka på den själv. Nedan listas Mästarna genom tiden liksom länkar i en kedja i Nimatuallhi Sufi Order. Den nuvarande Mästaren Reza Ali Shah (Dr Alireza Nurbakhsh) är den länk som idag överför den esoteriska undervisningen.

 • Reza 'Ali Shah (Dr. Alireza Nurbakhsh)
 • Nur ‘Ali Shah II (Dr. Javad Nurbakhsh)
 • Munis ‘Ali Shah
 • Sadiq ‘Ali Shah
 • Wafa ‘Ali Shah
 • Munawwar ‘Ali Shah
 • Rahmat ‘Ali Shah
 • Mast ‘Ali Shah
 • Majdhub ‘Ali Shah
 • Husayn ‘Ali Shah
 • Nur ‘Ali Shah
 • Ma’sum ‘Ali Shah Deccani
 • Rida ‘Ali Shah Deccani
 • Shams al-Din Deccani
 • Mir Mahmud Deccani
 • Mir Shah Shams al-Din Muhammad III
 • Mir Kamal al-Din Atiyyatullah II
 • Mir Shah Shams al-Din Muhammad II
 • Shah Habib al-Din Muhibbullah II
 • Mir Shah Shams al-Din Muhammad I
 • Mir Shah Burhan al-Din Khalilullah II
 • Shah Kamal al-Din Atiyyatullah
 • Shah Habib al-Din Muhibbullah I
 • Shah Khalilullah I
 • Nur al-Din Shah Nimatullah Wali
 • Abdullah Yafi
 • Salih Barbari
 • Najm al-Din Kamal Kufi
 • Abu’l Sa’ud al-Andalusi
 • Abu’l-Barakat
 • Abu’l-Fadl al-Baghdadi
 • Ahmad al-Ghazali
 • Abu Bakr Nassaj al-Tusi
 • Abu’l-Qasim ‘Ali al-Gurgani
 • Abu Uthman al-Maghribi
 • Abu Ali ‘Katib
 • Abu ‘Ali Rudbari
 • Abu’l-Qasim al-Junayd
 • Sari al-Saqati
 • Ma’ruf al-Karkhi
 • Da’ud al-Ta’i
 • Habib al-‘Ajami
 • Hasan al-Basri
 • Ali

Andra artiklar i detta ämne

 • Dr. Javad Nurbaksh

  Dr Javad Nurbakhsh, den tidigare Mästaren i Nimatullahi Sufi order, föddes och levde i Iran till år 1979, då han lämnade Teheran och tillbringade ett antal år i USA. Han bosatte sig sedan i England år 1986. I Iran fortsatte dock orden att växa, trots de officiella försöken att förneka och motarbeta Sufismen. Dr Javad Nurbakhsh avled fredagen den tionde Oktober år 2008.
  Läs mer

 • Shah Nimatullah

  Shah Nimatullah föddes år 1330 e.Kr. i Aleppo, Syrien. Hans far, Mir "Abdo'llah", var själv en sufimästare och ättling till profeten. Hans mor kom från en adlig familj bosatt i "Fars" i södra Iran. Shah Nimatullah reste mycket i den islamiska världen, träffade flera mästare och blev så bekant med viktiga idéer.
  Läs mer

Spotlight

Sufi Journal