Vår orden  |  Historia

Shah Nimatullah berikade sufismen med Islams kultur särskilt i Iran. Han vägledde en stor grupp av lärjungar, exempelvis i vikten av att ha ett arbete. Han arbetade i jordbruk och blev där en förebild för lärjungarna i tesen att utöva ett yrke är bästa formen av självdisciplin. Genom sitt deltagande visade han sina lärjungar ett sätt att rena hjärtat (Ziker) och samtidigt vara till nytta för samhället och andra människor. Under hans vägledning lärde sig lärjungarna att fylla sig själva med Gud, medan de fortfarande levde mitt i samhället. Detta enligt principen "avskildhet i sällskap med andra". Till följd av detta övergav lärjungarna idén om att leva i avskildhet och bejakade i stället ett aktivt samhällsengagemang. En annan anledning till Shah Nimatullahs kritik mot apati och passivitet var hans strikta motstånd mot användning av opium och hasch bland lärjungarna. Detta då missbruk av droger i denna tid var vanligt bland människor och sufier.

Ytterligare förändringar som Shah Nimatullah genomförde var förbudet för lärjungar att bära särskilda kläder. Orsaken var att om man skall utvecklas invärtes måste man utvärtes vara fri från konstlat utseende. Lärjungen borde i stället sträva efter att vara en färglös person. Detta då Shah Nimatullahs övertygelse var att lärjungen gradvis blir smyckade av de gudomliga attributen i stället för att smyckas av någon särskild klädsel. På detta sätt öppnade Shah Nimatullah dörren till alla sökare såväl som till hans egna anhängare. Samtidigt visade han respekt för andra kulturer liksom gentemot andra sufi orders. Hans övertygelse vilade endast på renhet och trohet. Shah Nimatullahi följde dock sina föregångare i det att inte separera tariquat (den andliga vägen) från shari’at (den islamiska lagen). Detta på grund av sin övertygelse att haqiqat (Reality) endast kan uppnås genom integration av de två.

Efter Shah Nimatullah var flera Mästare för Nimatullahi order bosatta i Indien, tills i slutet av 1800-talet. Nimatullahi orden flyttades sedan år 1775 tillbaka till Iran, under Sayyed Ma'sum, 'Ali Shah Dakkani. Då Munes 'Ali Shah Dho'r-Riyasatain avled år 1953 blev Dr Nurbakhsh Mästare av Nimatullahi order. Sedan dess har Dr Nurbakhsh etablerat fler än hundra khanegha, en mängd bibliotek och museer i Iran. På 1970-talet kom ett flertal amerikaner och européer till Iran och blev initierade i ordern vilket var början på orderns internationella spridning. Den första khaneghan utanför Iran grundades i San Francisco 1975. Sedan dess har ytterligare 30 stycken etablerats runt om i världen. Dessa andliga center grundades som ideella föreningar vars ekonomiska angelägenheter kontrolleras av myndigheterna. Ekonomin på khaneqah hanteras av de sufier som bor i dem och bygger på att de gör ett månatligt bidrag, vilket används för att täcka kostnaderna. Ekonomiska överskott används för att upprätta nya khanegha.

 • Dr. Javad Nurbaksh

  Dr Javad Nurbakhsh, den tidigare Mästaren i Nimatullahi Sufi order, föddes och levde i Iran till år 1979, då han lämnade Teheran och tillbringade ett antal år i USA. Han bosatte sig sedan i England år 1986. I Iran fortsatte dock orden att växa, trots de officiella försöken att förneka och motarbeta Sufismen. Dr Javad Nurbakhsh avled fredagen den tionde Oktober år 2008.
  Läs mer

 • Shah Nimatullah

  Shah Nimatullah föddes år 1330 e.Kr. i Aleppo, Syrien. Hans far, Mir "Abdo'llah", var själv en sufimästare och ättling till profeten. Hans mor kom från en adlig familj bosatt i "Fars" i södra Iran. Shah Nimatullah reste mycket i den islamiska världen, träffade flera mästare och blev så bekant med viktiga idéer.
  Läs mer

 • Vägens mästare

  Orden bygger på den kedja av mästare som följt efter grundaren Shah Nimatuallh. Dessa mästare har kontinuerlig överfört den esoteriska kunskapen och undervisningen till nästa generation. Kunskapen förmedlas idag av den nuvarande Mästaren Reza Ali Shah (Dr Alireza Nurbakhsh).
  Läs mer

Spotlight

Sufi Journal