Vår orden  |  Komma i gång  |  Förutsättningar för Vägen

Framgång på Vägen beror på den sökandes förmåga att uppfylla två grundläggande förutsättningar:

 1. Lärjungen måste vara ärlig i sin strävan och med den Mästare man har valt. Om man träder in på Vägen i syfte att lära sig hemligheterna, bli en Mästare eller i viljan att få fördelar i livet kommer man att misslyckas.

  Qushayri har påtalat detta i det klassiska verket Risala: "Du skall veta att lärjungens första steg på vägen bör tas med uppriktighet för resan måste en ordentlig grund. Det har också Mästare genom tiderna framhållit; de som misslyckas med att skapa en ordentlig grund för Vägen nekas föreningen med Honom."

  Att buga med pannan i marken
       är inte äkta dyrkan.
  Hängivenhet kommer ej ur ansträngning
       utan av sann uppriktighet.

  De som söker kunskapen för att få ett äkta och
        ärligt sinne kommer till slut att lyckas,
  medan de som söker klokhet från kunskapen
       kommer slutligen att misslyckas.

 2. Utöver en sann uppriktighet i sin strävan måste lärjungen även ha en inneboende, medfödd dragning till Gud. Attraktionen uppenbarar sig i sann ridderlighet och i en genuin strävan efter Gud. Om detta inte finns och villkoren inte uppfylls har sökaren endast liten chans att utvecklas på vägen.

  Han riskerar att tillbringa år i förvirring, utan att utvecklas andligt och som resultat kanske avvisar Vägen.

  Om ett träds sanna natur
       är bitterhet,
  även om du planterar den
       i en himmelsk trädgård

  och du vattnar den med en flod
       av himmelsk odödlighet
  och matar rötterna
       med honungssöt ambrosia,

  kommer dess inre
       fram
  när du smakar
       den bittra frukten.

Artikel hämtad från tidningen Sufi, nummer 51

Andra artiklar i detta ämne

 • Att bli en lärjunge

  Man hittar en Mästare och överlämnar sig till honom av flera anledningar. Låt oss nämna några av dem...
  Läs mer

 • Initiering

  Att träda in på hjärtats väg innebär att iaktta vissa regler och visst uppförande (adab). Dessa ceremonier har för århundraden respekteras och följts av sufier. Sederna och ceremonierna har gått i arv och respekteras av Mästarna än i dag.
  Läs mer

Spotlight

Sufi Journal