Vår orden  |  Historia  |  Dr. Javad Nurbakhsh

"Säg det helt enkelt: Jag ser Gud genom Gud"

Dr. Javad Nurbakhsh, 12/10/1926 – 10/10/2008

Dr Javad Nurbakhsh, den tidigare Mästaren i Nimatullahi Sufi order, föddes i Kerman den 10 december 1926 och levde i Iran till år 1979, då han lämnade Teheran och tillbringade ett antal år i USA. Han bosatte sig sedan i England år 1986. I Iran fortsatte dock orden att växa, trots de officiella försöken att förneka och motarbeta Sufismen. Dr Javad Nurbakhsh avled fredagen den tionde Oktober år 2008. Han personifierade det innerliga sufiska budskapet "att tjäna mänskligheten ödmjukt och kärleksfullt". Förutom sin roll som sufimästare, var han psykiatriker och pionjär med att utveckla och etablera moderna psykiatriska metoder och hjälpmedel i hemlandet Iran.

Nurbakhsh härstammade från Sheykh Kamal ad-Din Nurbakhsh, en av de framstående Sheykherna av Nurbakhsh Sufi Order. Denna framstående sheykh ligger begraven i den kända sufiska centret i Kerman.

Dr Nurbakhsh gjorde en tidig yrkes karriär och vid en ålder av 26 var han en utbildad läkare och chef för ett lokalt sjukhus i sydöstra staden Bam, i Iran. År 1953 utsågs han av sin mästare Munes 'Ali Shah Zo'r-Riyasateyn som Mästare för Nimatullahi Sufi order. Han benämndes Nur' Ali Shah.

Efter att ha tjänat folket i staden Bam några år flyttade han till Teheran, där han bosatte sig i sufi centret i Shahpur torg. Khanegah blev centrum för ett stort återskapande av sufism i Iran som också lockade västerländska sökande och akademiker från hela världen.

Genom sin outtröttliga energi inledde Dr Nurbakhsh den största renässansen i Nimatullahi Sufi orden sedan grundaren Shah Nimatullah Vali i 15: e århundradet. Hans undervisning har lockat ett stort antal människor från olika etniska, religiösa, yrkesmässiga och nationella ursprung. Han inspirerade till en filosofi på principen kärleksfullt tjänande.

Dr Nurbakhsh lockade ett stort antal framstående personligheter från hela världen, som också blev hans vänner. Exempelvis Irans mest framstående vetenskapsman och filosof, professor Seyyed Hossein Nasr. Den framstående tyska forskaren, dr Annemarie Schimmel, Schweiziska akademikern Dr Hermann Landolt, den stora franska forskaren av iransk och islamisk filosofi, Henry Corbin, den japanska Zenbuddhistiska forskaren och filosofie doktorn Toshihiko Izutsu. Liksom den amerikanska islam och sufism forskaren Prof. Carl Ernst, författaren William Chittick samt James Morris. Dr Nurbakhsh umgicks även med den amerikanske poeten Robert Bly, samt ryska forskare inom området såsom professor IM Steblin-Kamenskij.

Trots att Dr Nurbakhsh lockade framstående personer betraktade han aldrig människor i termer av deras världsliga ställning eller rang, utan behandlade dem alla lika i kärlek och respektfull ödmjukhet.

Dr Nurbakhsh blev även vän och mentor till västerländska diplomater i Teheran och då i synnerhet Sir Peter Ramsbotham, Storbritannien och James George, Kanada. Han fick också varma förbindelser med ett antal andliga guider såsom Madame de Salzman, den dåvarande ledaren för Gurdjieff-rörelsen, Dr Ganjavian, Mästare för Zahabi Sufi Order i Iran samt de andliga ledarna i Ahl-e Haqq och Qadiri Sufi Ordern i iranska Kurdistan.

Efter att ha fått sin psykiatriska examen från Sorbonne, Dr Nurbakhsh utnämndes till professor i psykiatri vid Tehran University School of Medicine. Detta var en position som han behöll till sin pensionering, tillsammans med chefen för den iranska Medical Council, ordförande i iranska föreningen för psykiatriker och chefen för Ruzbeh psykiatriska sjukhus. Han var också hedersmedlem av American Psychiatrists´ Association.

Han skrev 37 vetenskapliga skrifter inom området psykiatri. Han var även redaktör och översättare för ett flertal vetenskapliga artiklar samt broschyrer och vetenskapliga manualer för forskare, professorer och studenter.

Under hela sitt liv skrev Dr Nurbakhsh intensivt om iransk gnosis och islamisk sufism. Utöver sitt yrkesmässiga författarskap publicerade han också en mängd litteratur om den andliga utvecklingen. Exempelvis biografier över Vägen och principerna för Nimatullahi Sufi orden. Dr Nurbakhsh sponsrade även ett stort antal internationella konferenser och seminarier, vars material har sammanställts i tre kompendier på engelska.

Han var känd för sin "ofantliga iver" (Henry Corbin ord) i publicering av klassiska sufitexter. Till 1979, då han frivillig gick i exil till väst, hade han publicerat ett åttiotal böcker. Förutom sin egen prosa och poesi, redigerade och publicerade Dr Nurbakhsh "Diwan" och en samling avhandlingar (slutet av 1970, i 4 tunga volymer) skriven av Shah Ni'matullah. Han utgav även ett flertal viktiga verk från artonhundratalets mästare. Såsom samlade verk av Nur 'Ali Shah, Mast Ali Shah, Muzaffar Ali Shah, Majdhub Ali Shah, Rawnaq Ali Shah, Mushtaq Ali Shah, och framför allt bör nämnas Mamalik Ardabili. Han redigerade och publicerade även kritiska utgåvor av avhandlingar och poesi från klassiska, persiska sufiförfattare, såsom Ansari, Ahmad Ghazali, Ruzbihan Baqli, Iraqi och Shabistari.

När Nimatullahi order inrättade sina filialer i väst i början av 1970-talet bildades bokförlaget "Khanaqah-i Ni'matullahi Publications" i USA. Här översatte och publicerade föreningen mängder av Dr Nurbakhshs egna verk. Främst bland dessa bör nämnas: "Sufi Women" (New York 1983, omtryck 4 gånger och sedan översatts till spanska, franska, italienska och tyska), " Jesus in the Eyes of the Sufis" (London 1983, omtryckt en gång och sedan översatts till spanska, italienska och tyska), "Spiritual Poverty in Sufism" (London 1984, översatt till franska, italienska och spanska), "The Great Satanc "Eblis" (London 1986, översatt till italienska och tyska) och "The Psychology of Sufism" (London 1992, sedan översatt till italienska, tyska, spanska och ryska).

Dr Nurbakhsh har även skrivit två volymer om profetiska traditioner använda av sufier, dessa är publicerade i trespråkiga texter (arabiska, persiska och engelska). Han har även skrivit ett fem delat arbete med titeln "The Gnosis av sufier" (Ma'arif-i Sufiyya) och skrivit sexton volymer angående Sufi teknisk terminologi "Sufi Symbolism" (Farhang-i Nurbakhsh). Detta verk förblir hans viktigaste bidrag till islamiska sufistudier i väst. Hans verk har översatts från den ursprungliga persiskan till engelska, spanska, ryska, franska, tyska, holländska, svenska och polska. Dessutom har Dr Nurbakhsh publicerat en kvartalsvis utgiven tidning "Sufi", med artiklar, reportage, skönlitteratur och poesi om sufism och relaterade andliga vägar. Tidningen är nu på sitt tjugonde år och har upplagor på persiska, engelska, franska, spanska och ryska.

Fram till år 1979 etablerade Dr Nurbakhsh 70 Sufi kanegah i de flesta större städerna i Iran. Alla upprättades som välgörenhetsorganisationer enligt civil och islamisk lag. Ett stort antal av dessa har dock sedan dess exproprierats under den nuvarande regimen.

Efter flytten till väst år 1979 etablerade Dr Nurbakhsh 35 kanegah i övriga världen: England, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Spanien, Sverige, Österrike, Ryssland, USA, Kanada och Mexiko Nordamerika, Australien och i Elfenbenskusten, Benin, Mali, Burkina Faso och Senegal i Västafrika. Även dessa är registrerade som oberoende välgörenhetsorganisationer under civilrätt i respektive land.

Dr Nurbakhsh har gjort viktiga framsteg inom psykiatrin i sitt hemland Iran såsom förbättringar på Ruzbeh Sjukhus, vilket innebar att institutionen gick i spetsen för utvecklingen av den psykiatriska praktiken. Likaså byggde han upp den första moderna psykiatriska kliniken i Teheran. Under hans ledning har ordern finansierat och gett tekniskt stöd till olika välgörenhetsorganisationer i Iran och till två barnhem i Mexiko. Orden har även grundat och driver två sjukvårds kliniker i Västafrika: Abidjan, Elfenbenskusten och i Porto Novo, Benin.

Idag återspeglar världens alla Nimatullahi kanegah Dr Nurbakhsh andliga storhet. de erbjuder inte bara de sufiska idealen utan också den persiska kulturen med sin litteratur, musik och poesi om mysticismens Väg. Dr Nurbakhsh hade också en fantastisk personlighet och var känd för sin förbluffande intelligens, hänryckande skratt och sin konst att konversera. Han var en mästare på att använda humor som ett pedagogisk hjälpmedel. En vers, Ghazal i hans vackra "Divan" beskriver:

Världen har varit som en dröm för dig, Nurbakhsh
I drömmen var alla förhäxade och med krossade hjärtan.

Dr Nurbakhsh avled på sin tillflyktsort på den engelska landsbygden, nära staden Banbury, Oxfordshire. Han tillbringade sina sista år där och ligger begravd där.

Han har efterträtts av sin son, Dr Alireza Nurbakhsh, doktor i filosofi, University of Wisconsin och idag arbetar han som advokat i London. Hans sufi benämning är Reza Ali Shah.

Dr Nurbakhsh efterlämnade sin änka, fru Parvaneh Daneshvar Nurbakhsh, tre söner och två döttrar.

Genom kärlek, har jag nått en plats
     där intet spår av kärleken återstår,
Där Jag och Vi och bilden av min existensens
     bleknat och övergetts

- Dr. Javad Nurbakhsh


Andra artiklar i detta ämne

  • Shah Nimatullah

    Shah Nimatullah föddes år 1330 e.Kr. i Aleppo, Syrien. Hans far, Mir "Abdo'llah", var själv en sufimästare och ättling till profeten. Hans mor kom från en adlig familj bosatt i "Fars" i södra Iran. Shah Nimatullah reste mycket i den islamiska världen, träffade flera mästare och blev så bekant med viktiga idéer.
    Läs mer

  • Vägens mästare

    Orden bygger på den kedja av mästare som följt efter grundaren Shah Nimatuallh. Dessa mästare har kontinuerlig överfört den esoteriska kunskapen och undervisningen till nästa generation. Kunskapen förmedlas idag av den nuvarande Mästaren Reza Ali Shah (Dr Alireza Nurbakhsh).
    Läs mer

Spotlight

Sufi Journal