Vår orden  |  Utövande  |  Principer för Vägen

Den grundläggande principen för den sufiska Vägen bygger på upplevelser av Verkligheten. Sufier anser Verkligheten vara "det absoluta varandet, det absoluta ljuset, den absoluta skönheten och absolut kärlek".

Sufins gudsbegrepp överskrider allt någon någonsin sagt, hört eller skrivit om Gud. Sufin försöker därför rikta sin kärlek till den äkta Guden, som är Den absoluta varelsen. Sanningen är att i början tillhörde vi alla Guds enhet. Sedan skapades vi, fick varsitt ego och det var just denna självcentrering som fjärmade oss från Gud.  Det är också egot som skapar slöjan mellan sufin och Verklighet. Vissa metoder har utvecklats för att lyfta bort slöjan och på så sätt hjälpa sufin att uppnå Enhet.

Sufin säger att hon är en älskare och därför startar Vägen med att lärjungen vandrar utifrån sin kärlek. Om någon kommer med förnuft och intellekt och försöker förstå kommer han inte långt på den sufiska vägen, och metoderna som orden praktiserar kommer heller inte hjälpa lärjungen.

Dessa metoder är:

 1. Sufin är som en älskare som ständigt är medveten om Den Älskade. Det innebär att hon hela tiden är medveten om Gud. Sakta minskar då egot och tankarna blir uppfyllda med bara honom. För att citera poeten:

  Jag tänker på Dig så mycket
       Du uppfyller mig, från huvud till tå;
  bit efter bit Du uppenbarar dig,
       och jag försvinner.

 2. Allt som existerar är manifestationer av det Absoluta Varat. Med tanke på att sufin är en älskare av Gud, älskar hon också manifestationerna av Gud. För att uttrycka det på ett annat sätt, så älskar sufin Gud inåt samtidigt som hon utåt älskar och tjänar alla Guds varelser. Denna kärlek och tjänande hjälper sufin att komma bort från sin egenkärlek och självupptagenhet.

Metoden för att leda sufin till Den absoluta enigheten är först och främst upprepandet av ziker (Mantra). Utöver det strävar sufin att ge kärleksfull godhet och medkänsla till omvärlden utan förväntningar om belöning från Gud eller sina medmänniskor.

Avslutningsvis kan det betonas att syftet med att minnas Gud med hjälp av ziker är att hjälpa den mänskliga anden att utvecklas till en högre plan, för Gud själv har inget behov av att bli ihågkommen.

Som Abu l-Hasan Kharaqani uttryckte det: "Den som är vis strävar att öka sin kunskap, medan en som är asketisk är upptagen av att öka sin egen asketism. Förhoppningsvis är Abu l-Hasan engagerad i att ge glädje till hjärtat av en bror" (Attar "Memoirs of the Saints").

Artikel hämtad från tidningen Sufi, nummer 49


Andra artiklar i detta ämne

 • Andlig Metod

  Den andliga metoden för Nimatullahi orden bygger på fyra principer: Erinran om Gud (ziker), kontemplation (fikr), meditation (muraqiba), och självrannsakan (muhasiba).
  Läs mer

 • Sociala principer

  Anledningen till att Nimatullahi Sufi orden blev så utbredd och populär under Shah Nimatullahs tid berodde främst på hans inställning till sufism och på hans karismatiska personlighet. Stora Mästare i Nimatullahi orden har sedan dess fortsatt hans metod att integrera det sociala livet i det andliga.
  Läs mer

 • Välgörenhetsarbete

  Nimatullahi Order är baserad på broderskap och jämlikhet för alla människor, med en genuin respekt för alla religioner i världen. Filosofin vilar på kärlek och tjänande till mänskligheten, oavsett religion, kultur eller nationalitet.
  Läs mer

Spotlight

Sufi Journal