Vår orden  |  Utövande  |  Välgörenhetsarbete

Nimatullahi Order är baserad på broderskap och jämlikhet för alla människor, med en genuin respekt för alla religioner i världen. Filosofin vilar på kärlek och tjänande till mänskligheten, oavsett religion, kultur eller nationalitet.

För att omsätta principen om kärlek och tjänande i praktiken stödjer orden människor i utsatta situationer med osjälvisk arbete och ekonomisk stöd.

Nimatullahi Order arbetar ideellt i Västafrika. Orden har etablerade 1999 en vårdcentral i Porto Novo, Benin. 2005 grundades ett medicinskt center i Abidjan, Elfenbenskusten. Båda institutionerna hjälper med vård och medicin till de mest utsatta i befolkningen. Utöver den ordinarie arbetskraften bygger arbetet på ett stort engagemang från volontärer.

Bygget och driften av dessa institutioner samt läkemedel, medicinsk utrustning, mat, etc. är möjlig främst tack vare bidrag från enskilda medlemmar i Nimatullahi Sufi Order.

Dessa biståndsprojekt har även väckt uppmärksamhet utanför orden och har också genererat ekonomiska bidrag från både små och stora företag samt andra organisationer.


Andra artiklar i detta ämne

 • Andlig Metod

  Den andliga metoden för Nimatullahi orden bygger på fyra principer: Erinran om Gud (ziker), kontemplation (fikr), meditation (muraqiba), och självrannsakan (muhasiba).
  Läs mer

 • Sociala principer

  Anledningen till att Nimatullahi Sufi orden blev så utbredd och populär under Shah Nimatullahs tid berodde främst på hans inställning till sufism och på hans karismatiska personlighet. Stora Mästare i Nimatullahi orden har sedan dess fortsatt hans metod att integrera det sociala livet i det andliga.
  Läs mer

 • Principer för Vägen

  Den grundläggande principen för den sufiska Vägen bygger på upplevelser av Verkligheten. Sufier anser Verkligheten vara "det absoluta varandet, det absoluta ljuset, den absoluta skönheten och absolut kärlek".
  Läs mer

Spotlight

Sufi Journal