Khaniqahi Nimatullahi Publikationer

Nimatullahi orden betonar utöver litteratur, vikten av praktisk kunskap bortom läror och dogmer. Khanegah Nimatullahi Publikationer presenterar därför verk, vilka snarare belyser kärlekens väg genom ett självupplevd perspektiv, av stora sufier genom tiderna. Publikationerna är översatta till engelska från original språket persiska av Dr. Javad Nurbakhsh. Skrifterna har vägledande kommentarer och förklaringar kring den sufiska budskapet från stora mästare.

 • Sufismens grund

  Dessa böcker introducerar läsaren i ämnet och förklarar sufismen, dess syfte, metod och vad det innebär att vara en sufi. De avhandlar även olika aspekter av sufismen som ett sätt att leva och som en skola av tillämpad etik. Det vill säga en intention att förena alla mänskliga hjärtan i kärlek.
  Läs mer

 • Andliga tillstånd

  Denna litteratur beskriver den inre utvecklingen som resenären genomgår på vägen till Gud. Den klassiska terminologin benämner dessa andliga erfarenheter som nivåer (maqamat) och tillstånd (ahval).
  Läs mer

 • Symbolism

  Serien av sufisk symbolism är Dr Javad Nurbakhsh eget uppslagsverk i mystisk terminologi. Varje volym av uppslagsverket är en omfattande referens kring innebörden av de många symboler, metaforer, bilder och antydningar som finns i sufismen. Dr. Javad Nurbakhsh stödjer sin tolkning på den klassiska sufilitteraturen, vilket ger en unik förståelse av sufisk poesi och prosa.
  Läs mer

 • Skrifter i sufism

  Denna kategori av Khanegah Nimatullahi Publikationers litteratur rekommenderas för en bredare läsekrets - från lekman till den andliga resenären på Vägen.
  Läs mer

Spotlight

Sufi Journal