Vad är sufism?  |  Föredrag

I mer än femtio år har Dr Javad Nurbakhsh, den tidigare Mästaren av Nimatullahi Order, skrivit och redigerat åtskilliga böcker i sufism, belyst dess teori och praktik. Dr Nurbakhsh fortsatte sedan att ge en serie av föredrag till en grupp av lärjungar i London. Syftet med dessa tal var att presentera de grundläggande metoderna och principerna för sufism på ett enkelt och rättframt språk, så att alla sufier oavsett bakgrund, skulle kunna förstå dem.

Talen belyser viktiga termer och svarar på frågor som en vägledning och inspiration till alla som vandrar en andlig väg.

Föredragen spelades in och spreds sedan i den världsomspännande föreningen. Föredragen används idag på Majles sammankomster i khanega. Så småningom blev inläggen även publicerade i tidskriften Sufi.

 • Sufismens budskap

  Det centrala budskapet i sufism, är att minnas Gud och hjälpa sina medmänniskor.
  Läs mer

 • Vem är en sufi?

  Sufin är en älskare av Gud och som alla andra älskare, visar han sin kärlek genom att ständigt minnas sin älskade. Den ständiga uppmärksamheten på Gud ger två effekter, en inre och en yttre.
  Läs mer

 • Sufism idag

  Mot bakgrund av de missförstånd som finns angående sufism idag beslutade Dr Javad Nurbakhsh att det skulle vara lämpligt att förtydliga vissa grundläggande principer. Folk bör vara medvetna om att sufismen idag avsevärt skiljer sig från sufismen som den var för tusen år sedan.
  Läs mer

 • Uppriktighet

  Sammanfattningsvis är alltså den sufiska vägen inget annat än uppriktighet. Uppriktighet har definierats som "förmågan att visa dig som den du verkligen är" och att vara "den du är inuti även utåt", att våga visa sig som den man verkligen är.
  Läs mer

 • Kärlek

  Alla människor upplever under sitt liv kärlek och vänskap. Den mänskliga kärleken kan delas in i tre grundläggande kategorier beroende på intensitet, kvalitet och begränsningar.
  Läs mer

Spotlight

Sufi Journal