Vår orden  |  Historia  |  Shah Nimatullah

Shah Nimatullah föddes år 1330 e.Kr. i Aleppo, Syrien. Hans far, Mir "Abdo'llah", var själv sufimästare och ättling till profeten. Hans mor kom från en adlig familj bosatt i "Fars", södra Iran. Shah Nimatullah reste mycket i den islamiska världen, träffade flera mästare och blev så bekant med viktiga idéer. Han studerade djupgående Ebn 'Arabis texter exempelvis "Fusus al-Hikam" och författade senare egna kommentarer till litteraturen. I slutet av hans första reseperiod träffade han Shaykh "Abdo'llah Yafe"i i Mecka och blev hans lärjunge.

Efter att ha tjänat Shaykh Yafe'i i sju år, startade Shah Nimatullah en andra period av resor i den islamiska världen. Men den här gången gick han inte som en törstig sökare på jakt efter en perfekt Mästare, utan som en perfekt Mästare som släckte den andliga törsten hos de sökande. Under den här resan for han först till Egypten för att sedan fortsatta till Transoxania i Samarkand. Här träffade han den store erövraren, Timur Lenk som dock inte uppskattade Shah Nimatullah utan förmådde honom att resa vidare till Herat. Ytterligare en period av resor förde honom västerut till Kerman och slutligen till Mahan, där han tillbringade de sista tjugofem åren av sitt liv.

I Mahan spreds Shah Nimatullahs rykte över hela Iran och Indien, vilket gav till följd att pilgrimer från hela världen besökte honom. Shah Nimatullah levde nästan hundra år, dog år 1431 e.Kr. och begravdes i Mahan.


Andra artiklar i detta ämne

  • Dr. Javad Nurbaksh

    Dr Javad Nurbakhsh, den tidigare Mästaren i Nimatullahi Sufi order, föddes och levde i Iran till år 1979, då han lämnade Teheran och tillbringade ett antal år i USA. Han bosatte sig sedan i England år 1986. I Iran fortsatte dock orden att växa, trots de officiella försöken att förneka och motarbeta Sufismen. Dr Javad Nurbakhsh avled fredagen den tionde Oktober år 2008.
    Läs mer

  • Vägens mästare

    Orden bygger på den kedja av mästare som följt efter grundaren Shah Nimatuallh. Dessa mästare har kontinuerlig överfört den esoteriska kunskapen och undervisningen till nästa generation. Kunskapen förmedlas idag av den nuvarande Mästaren Reza Ali Shah (Dr Alireza Nurbakhsh).
    Läs mer

Spotlight

Sufi Journal