Vad är sufism?  |  Föredrag

Vem är en sufi

Sufin är en älskare av Gud och som alla andra älskare, visar han sin kärlek genom att ständigt minnas sin älskade. Den ständiga uppmärksamheten på Gud ger två effekter, en inre och en yttre.

Den inre effekten hjälper sufin att distansera sig från uppdelningen i jag och du och hjälper honom till en insikt av helheten. Poeterna beskriver det så här:

Jag har tänkt på Dig så mycket,
     så att jag har blivit Dig från huvud till tå;
bit för bit har Du uppenbart Dig, och jag försvunnit långsamt.

Eller

Som fjäril drogs jag till lågan
     plötsligt insåg jag att jag var uppbränd.

Den yttre effekten av ständig erinran gör att Guds attribut gradvis manifesteras i Sufins uppförande. Poeten säger:

Gud satt så länge vid mitt lättpåverkade hjärta,
     att det bit efter bit fängslade hans sätt och passion.

I den första etappen, som är början på resan mot Gud, anstränger sig sufin att vara vänlig och alla till lags. Poeten säger:

Skada inte andra vad du än gör,
     för på vår väg, finns ingen annan synd, än denna.

I den andra etappen, på tröskeln till enhet, blir inte sufin kränkt av andra. Poeten säger:

Låt oss behålla tron, stå ut med skuld och vara nöjd.
     Att bli sårad på vår väg är inte att tro.

I den tredje etappen som innebär tillträde till Enheten, bemöter sufin alla med kärlek och vänlighet, även dem som gör honom illa. För han ser allt i sig själv och sig själv i allt. Poeten säger:

Var som ett träd som sprider skugga -
     Bjud frukt till vem som än kastar sten.


Artikel hämtad från tidningen Sufi, nummer 41, 1999


Andra artiklar i detta ämne

 • Sufismens budskap

  Det grundläggande budskapet i Sufismen är att minnas Gud och tjäna medmänniskorna.
  Läs mer

 • Sufism idag

  Mot bakgrund av de missförstånd som finns angående sufism idag beslutade Dr Javad Nurbakhsh att det skulle vara lämpligt att förtydliga vissa grundläggande principer. Folk bör vara medvetna om att sufismen idag avsevärt skiljer sig från sufismen som den var för tusen år sedan.
  Läs mer

 • Uppriktighet

  Sammanfattningsvis är alltså den sufiska vägen inget annat än uppriktighet. Uppriktighet har definierats som "förmågan att visa dig som den du verkligen är" och att vara "den du är inuti även utåt", att våga visa sig som den man verkligen är.
  Läs mer

 • Kärlek

  Alla människor upplever under sitt liv kärlek och vänskap. Den mänskliga kärleken kan delas in i tre grundläggande kategorier beroende på intensitet, kvalitet och begränsningar.
  Läs mer

Spotlight

Sufi Journal