Media   |   Ett urval av skrifter

I avsnittet presenteras ett urval av skrifter från viktiga författare som har haft en avgörande betydelse för Nimatullahi orden och sufismen. Trots att Vägens mästare understryker att man inte kan läsa sig till att bli en sufi, hoppas vi att dessa skrifter dock ökar förståelsen av de olika begrepp som finns inom sufism. Och att de också ska inspirera vandrarna längst den sufiska Vägen.

 • Shah Nimatullah

  Orden har fått sitt namn efter den stora Shah Nimatullah Vali (f 1330 - d 1431)
  Läs mer

 • Dr. Javad Nurbakhsh

  Dr. Javad Nurbakhsh (12/10/1926 – 10/10/2008), var den tidigare mästaren i Nimatullahi sufi orden.
  Läs mer

 • Dr. Alireza Nurbakhsh

  Dr. Alireza Nurbakhsh är den nuvarande mästaren i Nimatullahi sufi orden, efterträdde sin far oktober 2008.
  Läs mer

Spotlight

Sufi Journal