Vad är sufism?

Essensen i Sufism är Sanningen och innebörden av Sufismen är den osjälviska upplevelsen och förverkligandet av Sanningen. Det praktiska utövandet av Sufismen syftar till att närma sig Sanningen genom kärlek och hängivenhet. Det sker genom den andliga vägen, vägen mot Gud som kallas tariqat. En Sufi är en person som är en älskare av Sanningen. En som genom kärlek och hängivenhet rör sig mot Sanningen, mot den fulländning som alla innerst inne söker. På grund av kärlekens svartsjuka är det nödvändigt att sufin tas bort från allt, utom sanningen.

 • Definition av Sufism

  Sufism är en skola för förverkligande av gudomlig etik. Att skapa ett inre, upplyst väsen framför intellektuella bevis. Att nå upplevelser och uppenbarelser framför ett logiskt resonerande. Med gudomlig etik syftar vi på etik som överskrider social konvention, ett sätt att vara som innebär ett förverkligande av Guds egenskaper.
  Läs mer

 • Poesi

  Sufisk poesi använder sig av ett symbolisk språk för att utrycka det andliga djupet i den mystiska kärleken och i den allomfattande enheten. Symbolspråket avslöjar vissa aspekter av sufism och den sufiska vägen som inte vore möjlig med traditionell prosa.
  Läs mer

 • Föredrag

  I mer än femtio år har Dr Javad Nurbakhsh, tidigare Mästare av Nimatullahi Order, skrivit och redigerat ett fler tal böcker om sufism, dess teori och praktik. För ett antal år sedan började Dr Nurbakhsh även att hålla föreläsningar i den sufiska diskursen direkt till en grupp av sina lärjungar i London.
  Läs mer

 • Artiklar

  Sufimästare har under århundraden upprepade gånger varnat sina lärjungar om farorna med ett intellektuellt förhållningssätt till sufism. Man kan inte bli en sufi enbart genom att läsa och diskutera.
  Läs mer

Spotlight

Sufi Journal