Publikationer  |  Andliga tillstånd

Denna kategori av sufilitteratur behandlar den inre omvandling och utveckling som resenären upplever på Vägen till Gud. Enligt den klassiska terminologin kategoriseras dessa andliga upplevelser under rubriken "stationer" (maqamat) och "tillstånd" (ahval). I följande volymer, har Dr Javad Nurbakhsh samlat skrifter av flera stora sufimästare och de innehåller viktiga lärdomar som varje Sufi bör ha kunskap om. För att undvika felaktiga bedömningar av sitt tillstånd är det väsentligt att jämföra sina egna, upplevelser med de som beskrivs av Mästare som har kunskapen i den sufiska utvecklingen.

Skrifterna kan beställas via internet, genom KNPs samarbete med Amazon.com. Större eller särskilda beställningar görs direkt till:

Khaniqahi Nimatullahi Publications
306 West 11th Street
New York, New York 10014-2369

 • Sufism I

  Dr. Javad Nurbakhsh

  This volume contains essays on the three principal concepts in the spiritual method of Sufism. The first essay introduces 'the science of Sufism', with definitions and explanations of Sufism selected from the writings of…
  Läs mer

 • Sufism II

  Dr. Javad Nurbakhsh

  This volume presents writing of the great sufi masters concerning ten spiritual 'stations' and ‘states’, which are usually discussed in pairs. The spiritual traveler experiences these inward transformations as opposi…
  Läs mer

 • Sufism III

  Dr. Javad Nurbakhsh

  Following Sufism II, this volume presents writing of the great sufi masters concerning another ten spiritual 'stations' and ‘states’. Through 'submission' to God's will, the lover realizes 'contentment' with God. 'Ab…
  Läs mer

 • Sufism IV

  Dr. Javad Nurbakhsh

  Following Sufism III, this volume presents writing of the great sufi masters concerning nine spiritual 'stations' and ‘states’. 'Repentance' is viewed as return toward God. Thus unswerving repentance leads to 'abstin…
  Läs mer

 • Sufism V

  Dr. Javad Nurbakhsh

  Following Sufism IV, this final volume of the Sufism series presents writing of the great sufi masters concerning nine spiritual 'stations' and ‘states’. 'Gratitude' in Sufism means being thankful to God and practici…
  Läs mer

 • The Psychology of Sufism

  Dr. Javad Nurbakhsh

  This is a book about the stages of progress and development of the sufi's psyche in its spiritual journey. It is the first English-language work to address and answer, within the framework of traditional Sufism, such fun…
  Läs mer

Spotlight

Sufi Journal