Vad är sufism?  |  Artiklar

Det som kan talas om är inte sufism.

Sufimästare har upprepade gånger under århundraden varnat sina lärjungar om farorna med ett intellektuellt förhållningssätt till sufism. Man blir inte en sufi enbart genom att läsa och diskutera.

Naturligtvis har sufier genom tiderna gett oss både pedagogiska och lyriska beskrivningar av sin inre resa. Författaren Rumis "Mathnawi" ger rika poetiska bilder och levande berättelser som illustrerar lärandet på den sufiska vägen. De andliga stadierna och hindren på vägen presenteras i Attars "The conference of the birds". Sufiers kärlek till Den älskade och för skapelsen skildras av poeter som Hafez och Ebn Faredh och prosaförfattare som Sohrawardi och Ebn 'Arabi. Litteraturen har inte bara varit en källa till andlig vägledning och uppmuntran för sufier utan även inspirerat människor som inte direkt varit involverade i det sufiska utövandet.

Vi hoppas att artiklarna på denna webbplats kan ge uppmuntran och inspiration för dem som försöker tillämpa den sufiska etiken samt de som aktivt vandrar den Sufiska vägen.

  • Sufism och psykoanalys

    Det viktigaste budskapet i sufismen, ett budskap sant för alla sufier, är att minnas Gud och tjäna sina medmänniskor.
    Läs mer

  • Mästaren Bayazids syn på Sufism

    Sufism har alltid presenterats som en såväl praktisk som en transcendental skola. Praktisk i den meningen att den använder metoder som leder till upplysning och transcendental i den meningen att den överskrider den yttre aspekten av någon religion. Detta är Mästaren Bayazid främsta kvalitéer.
    Läs mer

Spotlight

Sufi Journal