Nimatullahi Sufi Orden är en andlig disciplin som ägnar sig åt osjälviskt tjänande och kärlek till alla människor. Grunden för vår andliga strävan är en ständig gudserinran i tanke, ord och handling. Våra vägledande principer är djupt rotade i traditionen av ridderlighet (futuwwa på arabiska och javanmardi på persiska) i Mellanöstern, där relationer mellan samhällsmedlemmarna främst präglades av ett osjälviskt tjänande och en hänsyn till andra.

För att minska och stävja sociala och ekonomiska orättvisor har Dr. Javad Nurbakhsh, tidigare Mästare för Nimatullahi orden, startat välgörenhetsprojekt i anknutning till ett flertal suficenter runt om i världen.

Våra dörrar är alltid öppna för uppriktiga sökare som längtar efter andlig vägledning och osjälviskt tjänande. Intresserade är välkomna att kontakta oss för ett besök till något av våra center runt om i världen.

Hemsidan är under kontinuerlig uppdatering med svensk översättning.

Kontakta oss:
Email: [email protected] / Tel: +46 720-297-406
Ringvägen 5, Duvbo
17276 Sundbyberg

Spotlights

 • Intervju med Dr. Javad Nurbakhsh
  Del 1 (2008)

  Dr. Javad Nurbakhsh, den förre Mästaren av Nimatullahi Sufi order, med sin son och nuvarande Mästare Dr. Alireza Nurbakhsh, i en 40 minuter lång presentation från hans senaste offentliga intervju, mars 2008.

 • Vänskap (Friendship)

  av Dr. Alireza Nurbakhsh

  Sufierna hänvisar till Gud som vännen (dust). Detta grundar sig på versen "yuhibbuhum wa yuhibbuhunah" ur koranen (Gud älskar dem och de älskar honom, 5:45), som tolkas av sufierna på så sätt att det är Guds kärlek till oss som ger upphov till vår kärlek till honom.

 • The Path: Sufi Practices

  av Dr. Javad Nurbakhsh

  The Path erbjuder kanske den mest kompletta och detaljerade beskrivningen i ämnet och dess metod. En praktisk beskrivning av Sufism i den moderna världen.