Vad är sufism?  |  Definition av sufism

Sufism är en skola för förverkligande av gudomlig etik. Det innebär ett upplyst inre, inte intellektuella bevis; Upplevelser och uppenbarelser inte logik. Med gudomlig etik syftar vi på etik som överskrider social konvention. Ett sätt att leva som förverkligar Guds egenskaper.

Att förklara Sanningen är verkligen en svår uppgift. De begränsade orden kan inte uttrycka fulländningen av det Absoluta och transcendenta. Så för de ofullkomliga skapar ord tvivel och missförstånd. Ändå:

Om man inte kan dricka upp hela havet,
     kan man dricka till sin inre gräns.

Filosofer har skrivit och talat i all oändlighet om Sanningen, men på något sätt har deras ansträngningar alltid kommit till korta. Sufin anser att filosofer uppfattar perfektionen av de Absoluta från ett begränsat perspektiv. De ser en del av det Absoluta, inte oändligheten i sin helhet. Det är förvisso sant att det som filosofer ser är korrekt, men det är bara en del av helheten.

Det påminner om Rumis välkända berättelse om en grupp män i Indien som aldrig hade sett en elefant. En dag kom de till en plats där det fanns en elefant. Det var fullständigt mörkt då de närmade sig djuret. Männen kände var och en på elefanten och beskrev sedan vad de hade upplevt. Männens beskrivningar blev alla olika. Den som kände ett ben föreställde sig elefanten som en pelare. Den som kände på djurets öra, beskrev elefanten som en fläkt och så vidare. Beskrivningarna var alla sanna, med avseende på de olika delarna de hade upplevt. Men ingen av deras uppfattningar lyckades beskriva hela elefanten. Om de hade haft ett ljus hade de inte beskrivit elefanten olika. Ljuset skulle ha avslöjat hela helheten av elefanten för männen.

Bara genom ljuset på den andliga och mystiska vägen kan Sanningen bli upptäckt. För att verkligen bevittna perfektionen av det Absoluta måste man se med sitt inre väsen. Det inre förmår uppfatta hela verkligheten. Det händer när man blir perfekt, det vill när man delvis förlorat sin existens i Det hela. Om helheten liknas vid havet och delen som en droppe, säger sufin att bevittna oceanen med ögat av en droppe är omöjligt. Men när droppen blir ett med havet, då ser det havet med havets öga.

  • Svar

    Viktiga frågor och svar som kan ge nykomlingar en inblick i metoden och utövandet av sufism. Förhoppningsvis kommer dessa korta och mer övergripande svar att locka den sökande att söka djupare kunskap, som kanske kommer leda in på vägen mot Sanningen.
    Läs mer

  • Ordlista

    Denna ordlista är endast avsedd att ge en kort förklaring av några av de mer okända ord och referenser som visas på denna webbplats. För en mer omfattande förklaring av de tekniska termer och metaforer, hänvisas läsaren till Sufi Symbolism serien av Dr Javad Nurbakhsh.
    Läs mer

Spotlight

Sufi Journal