Vår orden  |  Komma igång

Sökandet efter Gud, ja all rörelse framåt på Vägen, beror enbart på Guds vilja. Som det uttrycks i koranen där Gud säger till profeten "det är inte du som är ansvarig för att styra dem, för Gud vägleder vem han väljer" (2:272). Den här attraktionen till Gud kallas talab, vilket betyder både en kallelse av Gud och ett sökande från mänskligheten. Kraften skapar en känsla av missnöje med det tillstånd man är i och motiverar lärjungen att utvecklas vidare till ett tillstånd av frid.

Även om det är Gud som verkar i sökaren är det lika viktigt att ha en Mästare som till det yttre kan manifestera Guds vilja. Om du känner att detta verkar intressant rekommenderar vi dig att söka upp Hitta ett center i närheten och att börja läsa boken The Path: Sufi Practices av Dr. Javad Nurbakhsh.

 • Förutsättningar för Vägen

  Framgång på vandringen längst Vägen beror på den sökandes förmåga att uppfylla två grundläggande förutsättningar...
  Läs mer

 • Att bli en lärjunge

  En person hittar en Mästare och överlämnar sig till honom av flera anledningar. Låt oss nämna några av dem...
  Läs mer

 • Initiering

  Att träda in på hjärtats väg innebär att iaktta vissa regler och ett visst uppförande (adab). Dessa ceremonier har för århundraden respekteras och följts av sufier. Sederna och ceremonierna har gått i arv och respekteras av Mästarna än i dag.
  Läs mer

Spotlight

Sufi Journal