Vår orden  |  Komma igång  |  Att bli en lärjunge

Man hittar en Mästare och överlämnar sig till honom av flera anledningar. Låt oss nämna några av dem:

 1. Lärjungens motiv till underkastelse är en önskan om kunskap. Efter en tid inser hon att det inte finns någon kunskap att hämta. Tvärtom, ger sig lärjungen ut på vägen för att bli fri från sin kunskap. Den som söker kunskap kommer att misslyckas och har trätt in på Vägen av fel skäl.

  När jag väl hade förlorat kunskapen om mig själv,
       fick jag åtnjuta en mängd annan kunskap;
  Släpp vetandet och du kommer förstå
       att det finns mycket kunskap i den förlusten.

 2. Lärjungen har lätt att hänge sig till en Mästare eftersom han till en början framstår med de egenskaper som lärjungen förväntar sig att en Mästare skall ha. Efter en tid, i närvaron av Mästaren och i diskussion med andra, inser lärjungen vad en Mästare i själva verket är. Då kan han bli missnöjd, överge sin Mästare och kanske lämnar Vägen. Det är när lärjungen betraktar Mästaren utifrån sin egen begränsade varseblivning som han ser brister i Mästaren, kritiserar och slutligen avvisar honom. I själva verket ville då lärjungen ha en Mästare skapad av sin egen fantasi. Som Rumi uttrycker det:

  De äter och sover
       i sin fantasi
  de önskar och förnekar
       genom sin fantasi.

 3. Anledningen till att en person blir en lärjunge är en önskan om att se Verkligheten, som den verkligen är. Man finner inte sin Mästare med hjälp av sitt sinne eller fantasi utan med Guds ledning, kärlek och attraktion. Sedan hänger sig lärjungen fullständigt och accepterar Mästaren som den person han verkligen är. Han ställer inga egna förväntningar utan älskar Mästaren med hela sitt hjärta, oavsett om Mästaren gör saker som lärjungen inte tycker om eller förstår.

  Lärjungen ska inte bry sig om vad Mästaren tror eller inte tror på. I själva verket har det sagts att Mästarens otro är lärjungen tro. Detta innebär att då Mästaren beter sig på ett sätt som lärjungen har svårt att acceptera, bör han ändå lita på honom och inte låta detta påverka sin hängivenhet.

  På denna väg är lärjungens främsta förtjänst sin Guds nåd och den bekräftar också lärjungens trohet. Som Hafiz säger:

  Jag hänger mig åt Mästaren Magus,
       som befriar mig från okunnighet.
  Oavsett vad vår Mästare gör, är det i harmoni
       med det transcendenta.

  Lärjungar som dessa kan räknas på ena handens fingrar. De som kastar sig i Den absoluta verklighetens ljuslåga för att brännas upp.

 4. Artikel hämtad från tidningen Sufi, nummer 54

  Andra artiklar i detta ämne

  • Förutsättningar för Vägen

   Framgång på vandringen längst Vägen beror på den sökandes förmåga att uppfylla två grundläggande förutsättningar...
   Läs mer

  • Initiering

   Att träda in på hjärtats väg innebär att iaktta vissa regler och uppförande (adab). Dessa ceremonier har i århundraden respekteras och följts av sufier. Sederna och ceremonierna har gått i arv och respekteras av Mästarna än i dag.
   Läs mer

Spotlight

Sufi Journal