Vår orden  |  Utövande  |  Andlig metod

Den andliga metoden för Nimatullahi orden bygger på fyra principer: Erinran av Gud (ziker), kontemplation (fikr), meditation (muraqiba), och självrannsakan (muhasiba).

Att minnas Gud

Ziker definieras i ordboken som "minne". Enligt sufier har dock denna term en mycket mer specifik innebörd: En total och kompromisslös uppmärksamhet på Gud, där man ignorerar allt som inte är Gud.

Det är först när du glömt båda världar
     som du minns oss i hjärta och själ.

- Shah Nimatullah

Man kan recitera ziker som man har hört från någon, men i själva verket kan ziker endast ges av en perfekt Mästare. Att få ett äkta ziker är som att fånga ett frö som sprids i vinden. Som Rumi har beskrivit det:

Du kanske vet att denna verklighet endast är en fälla,
     men ett ziker född av tanken
          leder dig bara till helvetet

Att få ziker från en perfekt Mästare är som att plantera ett frö i näringsrik jord. Av vård och uppmärksamhet från Mästaren kommer fröet av ziker att slå rot i hjärtat, växa och bära frukt.

Kontemplation

Fikr definieras i ordboken som kontemplation och reflektion. Kontemplation för sufin är själva vandringen på hjärtats väg med hjälp av minnet av Gud. Hågkomsten av Gud och upplysning av gudomliga manifestationer, kommer att lysa upp huset i hjärtat. Med denna belysning väcks hjärtats kontemplation och förvandlas till en guide på vägen till Sanningen.

Rationell kontemplation skapas medan "hjärt baserad" kontemplation något man hittar. I rationell kontemplation är logiken den styrande kraften, medan i den hjärt-baserade kontemplation är Gud och Mästaren motivation.

Ge upp ditt förnuft och vara med den Ende,
     för en fladdermus kan inte bära ljuset av solen.
Varhelst Guds ljus är guide,
     vilket behov finns det då för Gabriels råd?

- Shabistari

Meditation

Muraqiba betyder att två personer tar hand om och skyddar varandra. De vise har sagt om muraqiba att; precis som Gud tar hand om och skyddar mänskligheten, så måste också människorna i sina hjärtan ta hand om och skydda sin relation med Gud. Ibn 'Arabi har skrivit:

Meditera på Gud i alla situationer,
     för Gud meditierar på dig.

Muraqiba betyder att vända sig från allt som inte är Gud, både utåt och inåt, att koncentrera hela sitt varande på Gud. I början av Vägen innebär meditationen ett sätt att utöva självkontroll. Efter en hel del ansträngningar, leder detta dock till en punkt där ens tankar blir mindre rastlösa och hjärtat uppnår lugn och ro i närheten till Gud. Som ett ytterligare resultat av en sådan meditation förlorar personen gradvis upplevelsen av mångfald, dualitet. Detta då Gud påverkar människan att få en känsla av att dö och återfödas till ett liv, i honom.

Att utvärdera sig själv

Det persiska ordet Muhasiba betyder "balansera konton", "att göra en beräkning". För sufin betyder Muhasiba att utvärdera sina dagliga tankar och handlingar. Detta är viktigt då sufin anser att Gud ser och kommer ihåg hur människorna lever sina liv.

Shah Nimatullah förklarar att:

Det är viktigt att se över sitt sätt att vara, särskilt för den sufi som just börjat vandra Vägen och att balansera sina negativa handlingar med positiva. Mot slutet av Vägen betyder Muhasiba snarare aktualisering av en ren Enhet. Denna totala upplevelse av Enhet märks i utvecklingssteget: " Enhet i mångfalden". Här är sufin helt uppfylld av Gud inombords men samtidigt delaktig i den yttre världen. Muhasiba är även dominerande i det slutliga steget på Vägen: "Enhet i Enheten". Här är sufin såväl invärtes som utvärtes helt absorberad av Gud.

Utdrag från The Path: Sufi Practices av Dr. Javad Nurbakhsh


Andra artiklar i detta ämne

 • Sociala principer

  Anledningen till att Nimatullahi Sufi orden blev så utbredd och populär under Shah Nimatullahs tid berodde främst på hans inställning till sufism och på hans karismatiska personlighet. Stora Mästare i Nimatullahi orden har sedan dess fortsatt hans metod att integrera det sociala livet i det andliga.
  Läs mer

 • Principer för Vägen

  Den grundläggande principen för den sufiska Vägen bygger på upplevelser av Verkligheten. Sufier anser Verkligheten vara "det absoluta varandet, det absoluta ljuset, den absoluta skönheten och absolut kärlek".
  Läs mer

 • Välgörenhetsarbete

  Nimatullahi Order är baserad på broderskap och jämlikhet för alla människor, med en genuin respekt för alla religioner i världen. Filosofin vilar på kärlek och tjänande till mänskligheten, oavsett religion, kultur eller nationalitet.
  Läs mer

Spotlight

Sufi Journal