Media   |   Video

I sektionen presenteras ett urval av filmer som introducerar sökaren och förhoppningsvis ger en smak av sufismen. Exempelvis intervjuer med Dr Javad Nurbakhsh, live sufimusik från hela världen och meningsfull musik skapad av dervischer på You Tube. Vi hoppas att filmerna blir ytterligare ett sätt att beskriva den sufiska Vägen, bortom det skrivna ordet.


Intervjuer

Videofilmerna innehåller den sista intervjun med Dr Javad Nurbakhsh, tidigare Mästare av Nimatullahi Sufi Orden. Intervjun genomfördes Mars 2008, av filmaren Llew Smith. I filmerna deltar Dr Nurbakhsh med sin son och efterträdare, Dr Alireza Nurbakhsh, nuvarande Mästare. Avsnittet ingår i en blivande dokumentärfilm i ämnet mystisk upplevelse. Dr Nurbakhsh poängterar i filmen den intellektuella diskussionens begränsning, eftersom sufism handlar om den egna, inre upplevelsen snarare än religiösa aspekter. I filmen besvaras därför frågorna med den omedelbara erfarenheten av Kärlek, som är den sufiska Sanningen.


Musik & Poesi

Ett urval av dikter från vår älskade, tidigare Mästare, Dr Javad Nurbakhsh, skildrat genom video sammanställningar av musik och poesi. Videon är skapad på ett personligt och kärleksfullt sätt av medlemmar i Nimatullahi Sufi orden, som ett uttryck av innerlig hängivenhet och en strävan efter Kärlek och Sanning.

Spotlight

Sufi Journal