Vår orden  |  Utövande

O darvish, alla folk och religioner existerar under
samma livstillvaro, alla är mänskliga varelser liksom du.
Om du verkligen är en älskare av Det absoluta varandet,
då älskar du och är vänlig mot alla.
Så visar du att du förtjänar privilegiet att tillhöra den mänskliga familjen.

O darvish, brist på respekt för vad andra håller heligt visar bara
din egen ofullkomlighet. Därför försök att göra dig
fulländad i ögonen på dem som verkligen ser.

O darvish, du har skrivit in dig i boken
för speciella människor. Om du inte förmår att bli
en av dessa människor, försök åtminstone att inte vanära de få som verkligen förmår
bära namnet "sufi".

O darvish, om andra beter sig illa mot dig, se de inte
vara mindre värda. Betrakta dem snarare som om de inte vore friska
och var vänlig mot dem. Om du uppför dig så här,
får du en fullkomlig ande.

 • Andlig Metod

  Den andliga metoden för Nimatullahi orden bygger på fyra principer: Erinran om Gud (ziker), kontemplation (fikr), meditation (muraqiba), och självrannsakan (muhasiba).
  Läs mer

 • Sociala principer

  Anledningen till att Nimatullahi Sufi orden blev så utbredd och populär under Shah Nimatullahs tid berodde främst på hans inställning till sufism och på hans karismatiska personlighet. Stora Mästare i Nimatullahi orden har sedan dess fortsatt hans metod att integrera det sociala livet i det andliga.
  Läs mer

 • Principer för Vägen

  Den grundläggande principen för den sufiska Vägen bygger på upplevelser av Verkligheten. Sufier anser Verkligheten vara "det absoluta varandet, det absoluta ljuset, den absoluta skönheten och absolut kärlek".
  Läs mer

 • Välgörenhetsarbete

  Nimatullahi Order är baserad på broderskap och jämlikhet för alla människor, med en genuin respekt för alla religioner i världen. Filosofin vilar på kärlek och tjänande till mänskligheten, oavsett religion, kultur eller nationalitet.
  Läs mer

Spotlight

Sufi Journal