Media   |   Ett ur val av skrifter   |   Shah Nimatullah

Orden har fått sitt namn från den stora Shah Nimatullah Vali (1330 - 1431). Shah Nimatullah är känd för att inte bara vara öppen för sina egna anhängare utan han hade även ett öppet förhållningssätt gentemot andra folkslag och även gentemot andra sufi ordnar. Hans uppförande var grundat på renhet och trohet. Shah Nimatullah följde hans föregångare i att inte separera tariqat (den andliga vägen) från shari'at (den islamiska lagen) på grund av sin övertygelse att haqiqat (Reality) kan endast uppnås genom integration av de två. Vad som följer är ett urval av hans skrifter.

  • Havet är vår essens

    Vi är havet, och havet är vår essens varför finns då denna uppdelning mellan oss? Världen är en tänkt linje inför vår läsande blick för den linjen, var det vi som ristade in. Vadhelst vi har i båda världar hör i verkligheten, min vän till Gud.
    Läs mer

  • Tarjiband

    Ah, genom Din kärlek, blir krossade hjärtan läkta, och av din sorg eländiga själar blir lyckliga. I din ögönbrynsbåge, fann Khosrow sitt Qiblih för sina böner, och i Dina förtrollande ögon, blev Farhad förförd.
    Läs mer

Spotlight

Sufi Journal