Publikationer  |  Andliga tillstånd

Denna kategori av sufilitteratur behandlar den inre omvandling och utveckling som resenären upplever på Vägen till Gud. Enligt den klassiska terminologin kategoriseras dessa andliga upplevelser under rubriken "stationer" (maqamat) och "tillstånd" (ahval). I följande volymer, har Dr Javad Nurbakhsh samlat skrifter av flera stora sufimästare och de innehåller viktiga lärdomar som varje Sufi bör ha kunskap om. För att undvika felaktiga bedömningar av sitt tillstånd är det väsentligt att jämföra sina egna, upplevelser med de som beskrivs av Mästare som har kunskapen i den sufiska utvecklingen.

Skrifterna kan beställas via internet, genom KNPs samarbete med Amazon.com. Större eller särskilda beställningar görs direkt till:

Khaniqahi Nimatullahi Publications
306 West 11th Street
New York, New York 10014-2369

Spotlight

Sufi Journal