Publikationer  |  Symbolism

"Sufi Symbolism" serien är ett uppslagsverk i mystisk terminologi skriven av Dr. Javad Nurbakhsh. Varje volym av verket är en omfattande referens, som förklarar den inre innebörden av de många symboler, metaforer, bilder och antydningar som finns i sufismen. Serien är en unik nyckel för tolkning av sufisk poesi och prosa.

Skrifterna kan beställas via internet, genom KNPs samarbete med Amazon.com. Större eller särskilda beställningar görs direkt till:

Khaniqahi Nimatullahi Publications
306 West 11th Street
New York, New York 10014-2369

Spotlight

Sufi Journal