Publikationer  |  Sufismens grund

Dessa böcker introducerar läsaren i ämnet och ger en definition av sufismen, dess syfte och metod. Likaså beskrivs den inre metoden och vad det innebär i praktiken att vara en sufi. Skrifterna belyser olika aspekter av sufism, som ett sätt att leva och som en skola för en inre etik vars syfte är att förena alla människors hjärtan i kärlek.

Skrifterna kan beställas via internet, genom KNPs samarbete med Amazon.com. Större eller särskilda beställningar görs direkt till:

Khaniqahi Nimatullahi Publikationer
306 West 11th Street
New York, New York 10014-2369, U.S.A

Spotlight

Sufi Journal