Publikationer  |  Skrifter i sufism

Denna kategori av KNP litteratur rekommenderas för en bredare läsekrets, från lekman till resenären på den andliga Vägen.

Skrifterna kan beställas via internet, genom KNPs samarbete med Amazon.com. Större eller särskilda beställningar görs direkt till:

Khaniqahi Nimatullahi Publications
306 West 11th Street
New York, New York 10014-2369

Spotlight

Sufi Journal