Vad är sufism?  |  Föredrag

Uppriktighet

Sammanfattningsvis är alltså den sufiska vägen inget annat än uppriktighet. Uppriktighet har definierats som "förmågan att visa dig som den du verkligen är" och att vara "den du är inuti även utåt", att våga visa sig som den man verkligen är.

Man kan tala om tre stadier av uppriktighet: Uppriktighet mot sig själv, uppriktighet mot Mästaren och uppriktighet mot Gud.

 1. Uppriktighet mot sig själv

  Uppriktighet mot sig själv betyder "att nå enighet med sig själv". Ett förenande av det yttre med ens inre, och därmed nå enigheten i sig själv

  Om ingen sammansmältning sker blir inte heller karaktären enhetlig. Denna disharmoni mellan ens yttre och inre jag skapar ångest och depression. Endast genom den styrka uppriktighet skapar kan man åstadkomma fysisk/psykisk enhet i sig själv vilket ger en god psykisk hälsa. Uppriktigheten med sig själv blir den frigörelse från ångest som kommer från disharmonin i karaktären.

 2. Uppriktighet mot Mästaren

  I detta skede när sufin uppnått inre enhet söker han med hjälp av kärlek och attraktion enhet med Mästaren. Detta är ett känt begrepp på Vägen; "förintelse i Mästaren", som är en form av identifiering. Sufierna kallar det "transcendental identifiering". Sufins ego eller egen identitet blir helt tillintetgjord i Mästaren och Sufin glömmer bort sig själv. Ett exempel på denna form av enhet var förintelsen av Rumis ego i sin herre, Shams-e Tabrizi.

  Uppriktigheten frigör sufin från bekymmer i livet och den ångest som uppstår ur rädslan för att dö och utplånas. Så här kände Rumi när han utbrast:

  Jag var död, nu är jag levande!
       Jag grät, nu skrattar jag!
  Kärlekens skatt har kommit,
       och jag har nått ett evigt liv!

  De flesta mästare jämställer förintelsen i Mästaren med förintelse i Gud.

 3. Uppriktighet mot Gud

  Uppriktighet mot Gud är den högsta nivån av uppriktighet. Den här nivån är resultatet av "uppriktighet med sig själv" och "uppriktighet med Mästaren". Enheten mellan sufin och Gud skapas i kraft av uppriktighet och gnosis. Detta kallas "förintelse i Gud", som hänvisar till identifieringen av delen i det hela.

  I detta skede förlorar sufin sitt ego och identitet, och blir ett med helheten. Han har förts till evigt liv för sanningen existerar för alltid.


Artikel från boken Discourses on The Sufi Path


Andra artiklar i detta ämne

 • Sufismens budskap

  Det grundläggande budskapet i Sufismen är att minnas Gud och tjäna medmänniskorna.
  Läs mer

 • Vem är en sufi?

  Sufin är en älskare av Gud och som alla andra älskare, visar han sin kärlek genom att ständigt minnas sin älskade. Den ständiga uppmärksamheten på Gud ger två effekter, en inre och en yttre.
  Läs mer

 • Sufism idag

  Mot bakgrund av de missförstånd som finns angående sufism idag beslutade Dr Javad Nurbakhsh att det skulle vara lämpligt att förtydliga vissa grundläggande principer. Folk bör vara medvetna om att sufismen idag avsevärt skiljer sig från sufismen som den var för tusen år sedan.
  Läs mer

 • Kärlek

  Alla människor upplever under sitt liv kärlek och vänskap. Den mänskliga kärleken kan delas in i tre grundläggande kategorier beroende på intensitet, kvalitet och begränsningar.
  Läs mer

Spotlight

Sufi Journal