Vad är sufism?  |  Föredrag

Kärlek

Alla människor upplever under sitt liv kärlek och vänskap på något sätt. Den mänskliga kärleken kan delas in i tre grundläggande kategorier beroende på intensitet, kvalitet och begränsningar.

Den första formen av kärlek är vänskap som bygger på sociala överenskommelse där två människor beter sig i enlighet med principen: "Jag för mig själv, du för dig själv, vi älskar varandra, men vi har inga förväntningar på varandra." Denna form av kä är den form av kärleksrelation som är vanligast förekommande mellan människor.

Den andra formen av kärlek är baserad på en mer solid grund, och de som lever tillsammans brukar uppleva denna typ av kärlek: "Jag för dig, du för mig, vi älskar varandra, med ömsesidiga förväntningar på varandra." Denna form av kärlek inkluderar djup kärlek och kan hittas inom de flesta familjer,där en emotionell kärlek är dominerad för att ge och ta på lika villkor.

Den tredje typen av kärlek överskrider alla överenskommelser som är baserad på ömsesidiga förväntningar. Den bygger i stället på följande princip: "Jag är för dig, du är för vem du än väljer, jag accepterar vad du vill utan några förväntningar alls."

Sufins hängivenhet till Gud och till mästaren på Vägen är ett exempel på den senare formen av kärlek. denna tredje typ av kärlek är inte baserade på några begränsningar eller villkor. Den sufin som har denna typ av kärlek säger med belåtenhet och underkastelse till Gud: "Jag är nöjd med vad du vill, helt utan förväntningar, och älskar dig utan någon tanke på belöning."

Sufins kärlek till Gud har inga förväntningar på belöning eller fruktan för straff, därför har sufin inga önskemål och krav. Sufin omfamnar och älskar Guds vrede lika mycket som hans nåd, hans avvisande lika mycket som hans trohet.

Endast ett fåtal sufier har lyckats förinta sig själva i den Älskade genom sådan Väg av kärlek och vänskap. Rumi har sagt:

Allt är den Älskade,
     och älskaren endast en slöja.
Den älskade är vid liv,
     medan älskaren är död.

Därför är den högsta formen av mänsklig kärlek "sufi kärlek". Dock är denna kärlek som en poloboll som bara de mest framstående och fulländade människorna är värda att spela med.


Artikel hämtad från boken Discourses on The Sufi Path


Andra artiklar i detta ämne

 • Sufismens budskap

  Det grundläggande budskapet i Sufismen är att minnas Gud och tjäna medmänniskorna.
  Läs mer

 • Vem är en sufi?

  Sufin är en älskare av Gud och som alla andra älskare, visar han sin kärlek genom att ständigt minnas sin älskade. Den ständiga uppmärksamheten på Gud ger två effekter, en inre och en yttre.
  Läs mer

 • Sufism idag

  Mot bakgrund av de missförstånd som finns angående sufism idag beslutade Dr Javad Nurbakhsh att det skulle vara lämpligt att förtydliga vissa grundläggande principer. Folk bör vara medvetna om att sufismen idag avsevärt skiljer sig från sufismen som den var för tusen år sedan.
  Läs mer

 • Uppriktighet

  Sammanfattningsvis är alltså den sufiska vägen inget annat än uppriktighet. Uppriktighet har definierats som "förmågan att visa dig som den du verkligen är" och att vara "den du är inuti även utåt", att våga visa sig som den man verkligen är.
  Läs mer

Spotlight

Sufi Journal