Media  |  Ett ur val av skrifter  |  Dr. Javad Nurbakhsh

Ridderlighet

Innan Islam uppstod fanns i Mellanöstern en tradition av ridderlighet (javanmardi) Den skapades genom utbildning av män till riddare (javanmardan).

Traditionen av ridderlighet innebar att ta hänsyn till sina medmänniskor (morowwat), självuppoffring(ithar), och hängivenhet (fada-kari). Ridderligheten innebar också att hjälpa de svaga och olyckliga, visa vänlighet till alla skapelsens varelser, hålla sitt ord och självutplåning. Dessa kvaliteter kännetecknar de attributen som enligt sufismen utmärker en perfekt mänsklig varelse.

Utöver dessa egenskaper var riddaren förbunden till en särskild kod av etikett och konvention, vilket var det huvudsakliga målet och principen för ridderlighet, javanmardi.

När Islam uppstod integrerade riddarna religionen med den ridderliga etiken. Så skapades sufism från både religionen Islam och den äldre riddarkulturen. Riddarnas etik är än idag levande i kanegah och sätter sin prägel på den nutida sufins strävan.

Gradvis, med hjälp av filosofin av "Enhet av varande" (wahdato'l-wojud) och "Gudomlig kärlek" fördjupades riddarkulturen av Sufimästare och blev mer attraktiv. Sufismens inre, att fokusera sin blick endast i en riktning (mot Gud) och genom kraften av kärlek och hjärtats metod skapade en mänsklig etik, som påminde om riddarnas etik.

Sufismen har både en yttre och en inre aspekt. Den inre består av resan på den andliga Vägen och de nivåer man passerar för att uppnå förintelse in Gud (baqa'). Den yttre aspekten utgörs av traditionen av ridderlighet. Det vill säga utvecklandet av attributen som kännetecknar den perfekta människan.

Sufier måste komma ihåg att de representerar traditionen av ridderlighet och medmänsklighet. De ska skydda traditionen från det destruktiva moderna samhället som bryter ner de ädla mänskliga kvaliteterna. Ett samhälle som utropar att människan är den högst stående varelsen men på samma gång bryter ner de inre kvalitéerna hos henne till en nivå lägre än djurens.

I den materialistiska civilisationen i dag, måste sufier sträva efter att vara goda förebilder på sanna människor för att så dra andras önskningar och behov av den materiella världen till riddarkulturens attribut.

Sufier ska visa mänskligheten den utveckling och de förändringar som det andliga paradiset har gett de på den sufiska Vägen, så att andra förstår att det materiella paradiset är värdelöst i jämförelse.

 

Andra artiklar av Dr. Javad Nurbakhsh

  • Hängivenhet

    Sufismen är den gudomliga etikens skola och här finns Mästaren som strävar efter att dekorera lärjungens hjärta med gudomliga egenskaper.
    Läs mer

  • Love and the Heart

    Listen to the heart and the tale it tells: How could he content with God complain? He speaks of submission and contentment, Not of possessing more or less. His every moment is full of joy, For at every instant he is with God.
    Read more

Spotlight

Sufi Journal